Filateli Duyurular

19.03.2018

Şirketimizce19 Mart 2018 tarihinde "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 115. KuruluşYılı" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup, aynıtarihte Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü İSTANBUL ve Beşiktaş JK Müzesi Vodafone Park Dolmabahçe Caddesi Tarihi 19 Mayıs Kapısı Beşiktaş, 34357 İstanbul adreslerinde mesai saatleri içerisinde "BeşiktaşJK 115. Kuruluş Yılı19.03.2018 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılacaktır.
Konuya ilişkin özelgün zarfları 3,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde,filateli cep uygulamasında ve PTT işyerlerinde satışasunulacaktır.

A special day cover will be released on 19th of March 2018 with the theme of "115th Anniversary of Beşiktaş JK" a special date postmark of special day covers with the text of "Beşiktaş JK 115. Kuruluş Yılı 19.03.2018 İSTANBUL" will be used at the date of 19.03.2018 within working hours at Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü İSTANBUL and at the address of Beşiktaş JK Müzesi Vodafone Park Dolmabahçe Caddesi Tarihi 19 Mayıs Kapısı Beşiktaş, 34357 İstanbul.

The special day covers of the mentioned subject will be put up for salewith the value of 3,00 TL in the Post Offices, on the website of Our Corporation,www.filateli.gov.tr andon the philately mobile application.​