Filateli Duyurular

14.03.2020

Şirketimizce 14 Mart 2020 tarihinde "Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Eski Kaynaklardan Seslendirilmemiş Dede Efendi Eserleri Konseri " konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte "İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi Büyük Postane Cad. Mermerhan No:7/9 Sirkeci Fatih/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içerisinde "Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Eski Kaynaklardan Seslendirilmemiş Dede Efendi Eserleri Konseri   14.03.2020 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.


Konuya ilişkin özelgün zarfları 5,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.


A special day cover will be released on 14th of March 2020 with the theme of "The Conservation of Turkish Historic Houses Association Concert of Unperformed Compositions of Dede Efendi From Ancient Sources" a special date postmark of special day covers with the text of "Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Eski Kaynaklardan Seslendirilmemiş Dede Efendi Eserleri Konseri   14.03.2020 İSTANBULwill be used at the same date within working hours at the address of  "İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi Büyük Postane Cad. Mermerhan No:7/9 Sirkeci Fatih/İSTANBUL".


The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 5,00 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.