Filateli Duyurular

08.03.2020

Şirketimizce 08 Mart 2020 tarihinde "Kadınlar Günü"  konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte "Kızılay PTT Merkezi İzmir-2 Cad. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde mesai saatleri içerisinde "Kadınlar Günü 08.03.2020 ANKARA" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

Konuya ilişkin özelgün zarfları 5,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.


A special day cover will be released on 08th of March 2020 with the theme of "Women’s Day” a special date postmark of special day covers with the text of "Kadınlar Günü 08.03.2020 ANKARAwill be used at the same date within working hours at the address of  "Kızılay PTT Merkezi İzmir-2 Cad. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA".

The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 5,00 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, 
www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.