Filateli Duyurular

12.02.2020

Şirketimizce 12 Şubat 2020 tarihinde “Milli Mücadelenin 100. Yılı (Kahramanmaraş)" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte "Dulkadiroğlu PTT Merkez Müdürlüğü, İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Caddesi No:34/A Dulkadiroğlu /Kahramanmaraş" adresinde mesai saatleri içerisinde "Milli Mücadele'nin 100. Yılı 12.02.2020 (KAHRAMANMARAŞ)" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

Konuya ilişkin özelgün zarfları 4,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.


A special day cover will be released on 12th of February 2020 with the theme of "Centenary of The National Struggle (Kahramanmaraş)" and a special date postmark of special day covers with the text of  "Millî  Mücadele'nin Yüzüncü Yılı 12.02.2020 (KAHRAMANMARAŞ)" will be used at the same date within working hours at the address of  "Dulkadiroğlu PTT Merkez Müdürlüğü, İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Caddesi No:34/A Dulkadiroğlu /Kahramanmaraş".


The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 4,00 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.