Filateli Duyurular

23.07.2019

Şirketimizce, 23 Temmuz 2019 tarihinde "Millî  Mücadele'nin Yüzüncü Yılı (Erzurum)" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup, aynı tarihte "Yakutiye Medresesi Lalapaşa Mh. Yakutiye/ERZURUM" adresinde mesai saatleri içerisinde "Millî  Mücadele'nin Yüzüncü Yılı 23.07.2019 ERZURUM" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

Konuya ilişkin özelgün zarfları 3,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.


A special day cover will be released on 23rd of July 2019 with the theme of "Centenary of The National Struggle (Erzurum)", a special date postmark of special day covers with the text of  "Millî  Mücadele'nin Yüzüncü Yılı 23.07.2019 ERZURUMwill be used at the same date within working hours at the address of Yakutiye Medresesi Lalapaşa Mh. Yakutiye/ERZURUM.

The special day covers of the mentioned subject will
be put up for sale with the value of 3,50 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.