Filateli Duyurular

15.07.2019

Şirketimizce, 15 Temmuz 2019 tarihinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu, içerisinde 3,50 TL bedelli özelgün zarfı (140x210 mm) ve 2 TL bedelli (105x155 mm boyutunda) pul baskılı posta kartının yer alacağı portföy 12,50 TL bedelle PTT İşyerlerinde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacaktır.

Söz konusu portföyün satışı ile aynı tarihte “Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15.07.2019 ANKARA" ibareli özeltarih damgası kullandırılacaktır.


A portfolio with the subject, “15 July Democracy and National Unity Day", contains a special day cover (140x210 mm sized) which is 3,50 TL and 2,00 TL valued stamp printed post cards (105x155 sized) with the value of 12,50 TL  will be put up for sale at the date of 15 July 2019 at the same date in the Post Offices, on the website of our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.

Also the special date postmark; “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15.07.2019 ANKARA" will be used at the sale date of mentioned philatelic materials at the address  of “Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA".