Filateli Duyurular

22.06.2019

Şirketimizce 22 Haziran 2019 tarihinde "Millî  Mücadele'nin Yüzüncü Yılı (Amasya)konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup, aynı tarihte  Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi Bahçeleriçi Mahallesi Büyük Ağa  Cad. No:23 Saraydüzü Kışla binası  /AMASYA    adresinde mesai saatleri içerisinde "Millî  Mücadele'nin Yüzüncü Yılı 22.06.2019 AMASYAibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

Konuya ilişkin özelgün zarfları 3,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.

                                              
A special day cover will be released on 22nd of June 2019 with the theme of "Centenary of The National Struggle", a special date postmark of special day covers with the text of "Millî  Mücadele'nin Yüzüncü Yılı 22.06.2019 AMASYA " will be used at the same date within working hours at the address of

The special day covers of the mentioned subject willbe put up for sale with the value of 3,50 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, 
www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.