Filateli Duyurular

21.02.2018

Şirketimizce21 Şubat2018 tarihinde tedavüle sunulacak olan "Türkiye-Katar Ortak Pulu"konulu 2,00 TL, 4,00 TL ( 82x112 mm boyutunda) bedelli Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda)7,00 TL bedelli ilkgün zarfı PTT İşyerlerinde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacaktır.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulus PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA adresinde "Türkiye-Katar Ortak Pulu21.02.2018 ANKARA"ibareli ilkgün damgası kullandırılacaktır.

The commemorative stamp withthe theme of "Turkey-Qatar Joint Stamp" which has taken place in 2018 Stamp Emission Program with the value of 2,00 TL, 4,00 TL( 82x112 mm sized) and FDC of this commemorative stamp (140x210 mm sized)with the value of7,00 TL will be put up for sale at the date of21February 2018 in the Post Offices, on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.

The first day postmark; "Türkiye-Katar Ortak Pulu21.02.2018 ANKARA" will be used at the sale date of mentioned philatelicmaterials at the address of UlusPTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA.

Besides the mentioned philatelicmaterials will be sold in the Post Offices, on the website of our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.​