Filateli Duyurular

28.05.2019

Şirketimizce 28 Mayıs 2019 tarihinde "Millî  Mücadele'nin 100. Yılı (Havza)" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup, aynı tarihte  Havza  PTT Merkez Müdürlüğü/ Havza-SAMSUN adresinde mesai saatleri içerisinde "Millî  Mücadele'nin Yüzüncü Yılı 28.05.2019 HAVZAibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

Konuya ilişkin özelgün zarfları 3,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.

                                                  

A special day cover will be released on 28th of May 2019 with the theme of "Centenary of The National Struggle", a special date postmark of special day covers with the text of "Millî  Mücadele'nin Yüzüncü Yılı 28.05.2019 HAVZA" will be used at the same date within working hours at the address of Havza  PTT Merkez Müdürlüğü/ Havza-SAMSUN.

The special day covers of the mentioned subject willbe put up for sale with the value of 3,50 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, 
www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.