Basın Bülteni


2 Nisan 2018

"Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 2 Nisan 2018 tarihinde "Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu sürekli posta pulunu tedavüle çıkaracak."
26x36 milimetre boyutundaki sürekli posta pulu 2 TL bedelle, söz konusu pula ait 110x180 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı ise 3 TL bedelle PTT işyerlerinde,www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Van PTT Merkez Müdürlüğü/VAN" adresinde "Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Konulu Sürekli Posta Pulu 02.04.2018 VAN" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​