Basın Bülteni


6 Mart 2018

"Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 6 Mart 2018 tarihinde "Yargıtay'ın Kuruluşunun 150. Yılı" konulu sürekli posta pulunu tedavüle çıkaracak."
26x36 milimetre boyutundaki sürekli posta pulu 2 TL bedelle, söz konusu pula ait 180x210 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı ise 3 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir-2 Cad. No: 40 Kızılay/ANKARA" adresinde "Yargıtay'ın Kuruluşunun 150. Yılı Konulu Sürekli Posta Pulu 06.03.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​