Zarf ve Adres yazımına ilişkin öneri, özellik ve örnekler :
Niçin Posta Kodu

Posta gönderileri içinde önemli yer tutan mektup, posta kartı ve tebrik gibi standart gönderilerin, varış yerlerine göre sevk edilebilmesi, bu gönderilerin ayrıma tabii tutulmasını gerektirmektedir. Bu işlem ise yoğun bir şekilde insan gücü ve emeğini gerektirmektedir.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük ve posta trafiği yüksek illerde, bu insan gücü ve emeğine daha fazla ihtiyaç duyulmakta, diğer taraftan yılbaşı ve bayram tarihlerinin öncesi ve sonrasında, posta trafiği normal iş akışlarının çok üzerine çıkmakta, ayrımda çalışacak insan ihtiyacını daha da artırmaktadır.

Diğer taraftan, dünyada standart boyutlara sahip gönderilerin ayrımında, bilgisayar kontrollü, elektro-mekanik makinalar kullanılmakta ve bu amaçla yeni teknolojiler hizmete sunulmaktadır. Söz konusu bu teknolojilerin kullanılması ile bu teknolojileri kullanmayı bilen daha az insan gücüne gereksinim duyulmaktadır.

Söz konusu makinelerin çalışma mantığı, posta kodu ve benzeri işaretler üzerine kurulmuştur.

Dünyada ki bu teknolojilerden, işletmemizin de faydalanabilmesi için, makinelerin çalışma mantığının kurulu olduğu posta kodunun ülkemizde de uygulanıyor olmasını gerekli kılmaktadır.

Böylece posta kodunun uygulamaya konması ile, Ankara İstanbul İzmir gibi posta trafiği yüksek illerde dünyadaki yeni teknolojilerin kullanıma sunulması planlanmıştır.

Posta kodunun ülkemizde, uygulamaya konulması ile Ankara, İstanbul Avrupa ve Anadolu ile İzmir Posta İşleme Merkezlerine OMAS olarak adlandırılan sistemler 1986 yılında, kurulmuştur.

 

Doğru Adres Yazımı

Gönderici adres alanı
Ufuk IĞDIR
As Bilgisayar Ltd. Şti.
Şehit Adem Mah.
Hacı Mehmet Sk. No: 7
34300 BEYOĞLU/ İSTANBUL/TÜRKİYE

Pul / Damga tatbik alanı

Alıcı adres alanı
Nihal AGUN
Mebusevleri Mah.
Önder Cad. Ankara Ap. 11/8
06580 ÇANKAYA / ANKARA/TÜRKİYE

 

Gönderiler üzerine adres ve varış yerinin önüne posta kodunun, doğru, tam ve okunaklı yazılması, gönderilerin vaktinde ve sağlıklı ulaşmasının ilk şartıdır. Tam ve doğru adres şu bilgileri içerecek şekilde yazılmalıdır.

* Ad ve Soyad
* Unvan (Tüzel Kişi)
* Mahalle / Köy
* Cadde / Sokak / Mevki / Site
* Dış Kapı No / İç Kapı No
* Posta kodu / Bucak (Semt) / İlçe / İl / Ülke

Adres ve posta kodunun, tam, doğru ve okunaklı olmasının yanında, gönderi üzerine, uygun yere yazılması da önemlidir. Gönderi üzerine tam, doğru ve okunaklı adres ve posta kodu yazma örneği yukarıdaki gibidir.

* Posta pulu zarfın sağ üst köşesinde,

* Gönderici adresi ve posta kodu zarfın sol üst köşesinde,

* Alıcının adresi ve posta kodu zarfın orta yerine (biraz sağ alt köşeye yanaşık), zarfın alt kenarında 2.5 cm boşluk kalacak şekilde,

* Posta kodu alıcı adresinin bulunduğu varış yeri önünde, olmalıdır.

 

Zarf ve Adres Yazımına İlişkin Özellik ve Öneriler:

Adres bileşenlerinin adres yazımındaki kombinasyonları
1. satır; Gerçek kişi adı ve soyadı
2. satır; Tüzel kişi işyeri adı/ünvanı (organizasyon adı)
3. satır; Mahalle veya köy adı veya (Postrestant, Posta Abone Kutusu (PK ibaresi) no vb.)
4. satır; Cadde veya sokak veya mevki (mahal/küme) veya site veya mezra adı, (belirlenmiş ise bina/parsel adı ile) dış kapı numarası ve/veya iç kapı numarası (3. ve 4 satır bilgileri birleştirilerek tek bir satırda kullanılabildiği gibi, bina adı dış kapı ve/veya iç kapı numarası bunlardan ayrı bir satır olarak da kullanılabilmektedir.)
5. satır; Posta kodu ve bucak(semt-belde-belediye) adı veya ilçe adı veya il adı (bucak veya ilçe adları Türkiye’de tekil değilse il adı bilgisinede yer verilmelidir.)
6. satır; Ülke adı (Bu bilge istenirse 5. seviye ile birleştirilebilmektedir. Yurtiçi kabul ve varışlı gönderilerde çoğunlukla yer almamaktadır.

Uluslararası Posta İdaresi (UPU) uluslararası kullanımda posta kodunun önünde ülke kodunun kullanılması halinde ülke adının yazılmamasını önermektedir. Türkiye için TR kodu kullanılıyor.)

Adres bileşenleri (/) slaş kullanımı hariç birleşik halde yazılamaz, aralarında birer boşluk bırakılır. Adres bileşeni satırlarının arasındaki boşluk 1 cm.yi geçemez. Adres bileşenleri zarf alt kenarına parelel yatay yazılmalı, satır eğikliği 5 dereceyi aşmamalıdır. Alıcı adres alanında yer alan karekterlerin yüksekliği 2 mm fazla 6 mm’den az olmalıdır. Karekterlerin rengi siyah veya mavi olmalıdır. (Alıcı adres bileşenlerinin yazımında büyük harf kullanımı, yazı tipi olarak Times New Roman, Arial, Courier, 9-10-11-12-13-14 fontlarından birinin kullanımı önerilir.)

Gönderi üzerinde alıcı adres alanına, adres bileşenleri dışında herhangi bir bilgi yazılamaz. Gönderi üzerinde alıcı adres alanın son satından itibaren altında kalan yüzeye (zarfın alt kenarından itibaren yaklaşık 2,5-3 cm yüksekliğindeki boydan boya oluşan alana) bir şey yazılamaz, renklendirilemez, renkli baskı yapılamaz. Bu alanın açık renklerden oluşması, (özellikle beyaz olması) gereklidir.

Adres bileşenlerinin yazılmasında aşağıdakilerin dışında kısaltma kullanılmaması,
MAH. MAHALLE(Sİ)
CAD. CADDE(Sİ)
BLV. BULVAR(I)
SOK. SOKAK(GI)
APT. APARTMANI
NO: NUMARASI
PK POSTA ABONE KUTUSU

Aynı seviye adres bileşenleri örneğin 4. satır seviyesinde yer alan … cad. … sok. şeklinde birlikte kullanılmamalı, bina dış kapı numarasını nereden alıyor ise o bileşen kullanılmalıdır.

KAT, K: DAİRE veya D: şeklinde kısaltma ve ibarelerin kullanılmaması, YANI, KARŞISI, ÜSTÜ vb. şekilde dolaylı adres tanımlamalarından kaçınılması,

Bina dış/iç kapı numarasının; cadde/sokak/mevki vb. ismini bina adı yazılmış ise bina adını, NO: ibaresi yazılmış ise bu ibareyi takip etmesi,

Adres bileşenlerinin yazılmasında bina dış kapı numarası ile iç kapı numarasını birbirinden ayırmak için sağa yatık slaş (/) işareti dışında işaret kullanılmaması,

Önerilir.

Örnek:
1. Satır: Hasan TAŞKIN
2. Satır: PTT A.Ş. POSTA TELGRAF D.BŞK.
3. Satır: DOĞANBEY MAH. ŞEHİTTEĞMENKALMAZ CAD.
4. Satır POSTA SARAYI A BLOK NO: 2/311
5. Satır: 06101 ALTINDAĞ/ANKARA
6. Satır: TÜRKİYE

Örnek:
1. Satır:
2. Satır: PTT A.Ş. POSTA TELGRAF D.BŞK.
3. Satır: DOĞANBEY MAH.
4. Satır ŞEHİTTEĞMENKALMAZ CAD. NO: 2/311
5. Satır: TR 06101 ALTINDAĞ/ANKARA
6. Satır:

Örnek:
1. Satır:
2. Satır: PTT A.Ş. POSTA TELGRAF D.BŞK.
3. Satır: DOĞANBEY MAH.
4. Satır ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CAD. 2/311
5. Satır: 06101 ULUS/ANKARA/ TÜRKİYE
6. Satır:

Örnek:
1. Satır: Hasan TAŞKIN
2. Satır:
3. Satır: DOĞANBEY MAH.
4. Satır ŞEHİTTEĞMENKALMAZ CAD. 28/A
5. Satır: 06101 ULUS/ANKARA
6. Satır:

Örnek:
1. Satır: Hasan TAŞKIN
2. Satır:
3. Satır: İSTASYON MAH.
4. Satır SAĞLIK SOK. NO:5
5. Satır: 06850 HASANOĞLAN/ELMADAĞ
6. Satır:

Örnek:
1. Satır: Hasan TAŞKIN
2. Satır:
3. Satır: YUKARIKAMIŞLI KÖYÜ
4. Satır NO:51
5. Satır: 06870 ELMADAĞ/ANKARA
6. Satır:

Örnek: (Posta abone kutusu (PK) içeren adreslerde posta abone kutusunun bulunduğu Ptt işyeri adınında yazılması önerilir.)
1. Satır: Hasan TAŞKIN
2. Satır:
3. Satır: ULUS PTT MERKEZİ PK 543
4. Satır
5. Satır: 06040 ULUS/ANKARA
6. Satır:

Örnek: (Postakodu ile birlikte cihet numarasını yazacak kurumlar içindir. Postakodundan sonra tire (-) işareti ile iki haneli cihetno yazılarak birbirinden ayrılması sağlanır.)
1. Satır: M.ALİ KARATEPE
2. Satır: İŞ BANKASI ANAFARTALAR ŞUBESİ
3. Satır: DOĞANBEY MAH. POSTA CAD. 18
4. Satır
5. Satır: 06050-01 ALTINDAĞ/ANKARA
6. Satır:

 

 

Posta Kodunu Öğrenme Yolları

Posta kodu vatandaşlarımız tarafından;

  • Semt dağıtıcılarından,
  • Posta işyerlerinden,
  • 119 Posta kodu danışma servisinden, öğrenilebilmektedir.
  • İnternetten (Öğrenmek için tıklayınız)

119 POSTA KODU DANIŞMA SERVİSLERİ VE HİZMET VERİLEN İLLER

Vatandaşlarımız, “119” telefon numarasını çevirmek suretiyle, istedikleri adresin posta kodunu öğrenebilmektedir. Hizmetin yürütülebilmesi için oniki ilde 119 Posta kodu danışma servisi oluşturulmuş olup, diğer illerde bu servislere yönlendirilmek suretiyle, hizmet ülkemiz genelinde yürütülmektedir.

119 Posta Kodu Servisi bulunan iller ve yönlendirmiş iller aşağıdaki tabloda olduğu gibidir:


119 Servisi Bulunan İller

Yönlendirilmiş İller

E-mail Adresleri

ADANA

GAZİANTEP, HATAY, K.MARAŞ, OSMANIYE, KİLİS

119-adana@ptt.gov.tr

ANKARA

 

119-ankara@ptt.gov.tr

BURSA

BALIKESİR, BİLECİK, ÇANAKKALE, EDİRNE, ESKİŞEHİR, KIRKLARELİ, KÜTAHYA, TEKİRDAĞ

119-bursa@ptt.gov.tr

DİYARBAKIR

ADIYAMAN, BATMAN, BİNGÖL, BİTLİS, ELAZIĞ, HAKKARİ, MALATYA, MARDİN, MUŞ, SİİRT, ŞANLIURFA, ŞIRNAK, TUNCELİ, VAN

119-diyarbakir@ptt.gov.tr

ERZURUM

AĞRI, ARDAHAN, ERZİNCAN, IĞDIR, KARS

119-erzurum@ptt.gov.tr

KAYSERİ

AKSARAY, AMASYA, ÇORUM, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS, TOKAT, YOZGAT

119-kayseri@ptt.gov.tr

KONYA

ANTALYA, KARAMAN, İÇEL

119-konya@ptt.gov.tr

ISPARTA

AFYON, AYDIN, BURDUR, DENİZLİ, MANİSA, MUĞLA, UŞAK

119-isparta@ptt.gov.tr

İSTANBUL

YALOVA

119-istanbul@ptt.gov.tr

İZMİR

 

119-izmir@ptt.gov.tr

TRABZON

ARTVİN, BAYBURT, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, ORDU, RİZE, SAMSUN

119-trabzon@ptt.gov.tr

ZONGULDAK

SAKARYA, BARTIN, BOLU, DÜZCE, ÇANKIRI, KASTAMONU, KOCAELİ, SİNOP, KARABÜK

119-zonguldak@ptt.gov.tr