PTT | Bilmeniz Gerekenler
Kayıtlı Posta Gönderileri
Taahhütlü Gönderiler
Mektup postası gönderilerinden mektup, basılmış kağıt, küçük
paket vb. olarak postaya verilebilen gönderilerin Posta ve Telgraf
Ücret Tarifesinde belirtilen, kayıtsız posta ücretinin yanı sıra,
ayrıca taahhüt ücreti ödenmek kaydıyla kabul edilen, kabulünden
alıcısına teslimine kadar kayda tabi tutulan ve kaybı halinde
Posta Kanunu'nda belirtilen miktar kadar hak sahibine tazminat
ödenmesini gerektiren bir hizmet türüdür.

Alma Haberli Gönderiler
Postaya kayıtlı olarak verilmesi zorunlu olan ve gönderiye iliştirilen kartın, gönderinin teslimi sırasında alıcısına imzalattırılarak, iade edilmesi suretiyle kime teslim edildiğinin göndericiye bildirilmesi
hizmetidir.
Alma Haberli Gönderiler Postaya kayıtlı olarak verilmesi zorunlu olan ve gönderiye iliştirilen kartın, gönderinin teslimi sırasında alıcısına imzalattırılarak, iade edilmesi suretiyle kime teslim edildiğinin göndericiye bildirilmesi hizmetidir.