Özel Hizmetler
İhtiyaç Duyduğunuz Her An Sizinle

Taahhütlü Gönderiler

Taahhüt hizmeti, bir mektup postası gönderisinin bu hizmete ilişkin ek ücreti ayrıca ödenmesi koşulu ile ve alındı karşılığında postaya verilmesinden itibaren kayda tabi tutularak alıcısına imza karşılığında teslim edilmesini, gönderinin kaybı halinde de hak sahiplerine bir tazminat ödenmesini gerektiren özel bir hizmet türüdür..

Alma Haberli Gönderiler

Alma haberi, bir taahhütlü gönderinin alıcısına teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesi hizmetidir.

Alıcının Kendisine Verilecek Kaydını Taşıyan Gönderiler

Alma haberli olmak kaydıyla "alıcının kendisine verilecek" kaydını taşıyan taahhütlü mektup postası gönderilerinin, alıcılarının bizzat kendilerine teslimi hizmetidir. Ancak, aleyhlerine mala el koyma veya haciz kararı verilmiş bulunanlarla, velilik, vasilik veya hacir altına alınmış olanlar hakkındaki hükümler saklıdır.
Aracı adresiyle gönderilen bu tür gönderilerin esas alıcısı, aracı olan kimsedir.

Özel Ulak İşaretli Gönderiler

Özel ulak hizmeti, bu işareti taşıyan bir gönderinin, varışta alıcısına, genel dağıtım beklenmeksizin götürülmesi hizmetidir.
Özel ulak hizmeti, her tür kayıtsız ve taahhütlü mektup postası gönderilerine uygulanır. Bu hizmet, gönderinin kabulü sırasında gönderici tarafından, yazılı istekte bulunması halinde de alıcı tarafından istenebilir.

Postrestant Adresli Gönderiler

Alıcının adresi gösterilmeyerek, alıcının adından sonra sadece "Postrestant" ifadesi ve varış yeri gösterilen kayıtsız ve taahhütlü mektup postası gönderilerinin, alıcılarının başvurusu üzerine PTT işyerlerinde teslimi hizmetidir.

Ödeme Şartlı Posta Gönderisi

Alıcıya belli bir para karşılığı teslim edilmesi ve tahsil edilen paranın göndericiye iletilmesi şartıyla postaya verilen gönderilere "Ödeme Şartlı Posta Gönderisi" denir.

Değer Konulmuş Gönderiler

Posta gönderilerinin kapsamında; altın, gümüş, platin gibi değerli madenler, elinde bulunduranın yaralanacağı (tahvil, senet, bono,pul v.b.) değerli kağıtlar, geçerli olan milli piyango biletleri, vapur, uçak, tren, otobüs biletleri vb. maddeler bulunuyorsa postaya değer konulmuş (sigortalı) olarak verilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve ekonomik değeri olan her türlü maddeyi veya eşyayı göndericiler isterse değerli olarak postaya verebilir.

Konulacak değerin son haddi

Yurtiçi uçakla : 20000 TL
Yurtiçi yüzey : Limitsiz
Yurtdışı 653 DTS/SDR (Özel Çekme Hakları)

Sözkonusu para birimi IMF’ nin sepet bir para birimi olup, belirli oranlarda USA $, İngiliz Sterlini, Japon Yeni ve İsviçre Frangının birleşiminden oluşmaktadır. Birimi Merkez Bankasının günlük kur listesinde yayınlanmaktadır.
Sigortalı gönderinin kaybı halinde konulan değer kadar, hasara uğradığı hallerde hasar oranında PTT A.Ş. sorumluluk üstlenir. Hak sahibine sigorta bedeli kadar tazminat ödenir.