Tebligat İşlemleri
İhtiyaç Duyduğunuz Her An Sizinle
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, istenilen bir sonucun, hukuk önünde ileri sürülebilmesini teminen yetkili mercii ya da kurumlar tarafından düzenlenen, Kuruluşumuzca muhatabına ulaştırılan gönderi türüdür.
Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirlenen ücreti ödenmek suretiyle Telgraf ve Hızlı Tebligat ek hizmetli tebliğ evrakı da kabul edilir.

Tebliğ Mazbatası
Tebliğ evrakının muhatabına tebliğ edilip edilmediği ile tebliğ şeklini gösteren ve düzenleyen mercii’ ye geri gönderilen tebliğ evrakı parçasıdır.

Tebliğ Evrakı Türleri
Adli, İdari ve Vergi Tebliğ EvrakıTEBLİĞ EVRAKI ÇIKARTMAYA YETKİLİ MERCİLER