Mektup Postası Gönderileri
İhtiyaç Duyduğunuz Her An Sizinle
Ek ücreti gerektiren özel hizmet bakımından türü ne olursa olsun;
  • Mektuplar
  • Posta Kartları,
  • Basılmış Kağıtlar,
  • Görme engellilere özgü yazılar (Sekogramlar),
  • Küçük Paketlerin tümü
  • Mektup Postası Gönderileri olarak tanımlanmaktadır.
Mektup Postası Gönderileri’nin her biri için, türüne göre öngörülen koşullarla birlikte genel kural olarak Mektup Postası Gönderileri İşletme Esasları’nın ilgili hükümleri uygulanır.