Telgraf | İhtirazi Kayıtla Kabul Edilecek Telgraflar
Bize Güvenebilirsiniz.

İhtirazi Kayıt

Aşağıda sıralanan durumlarda telgrafın gecikme ihtimali hakkında göndericinin uyarılması işlemidir.
  • Mesaileri bitmiş veya bitmek üzere olan PTT İşyerlerine çekilecek telgraflar,
  • Adresleri alıcının yalnız ad ve soyadını kapsayan telgraflarla, adresleri yeterli olmayan telgraflar,
  • Büyük şehirlerde oturanlar adına yazılıp adreslerinde mahalle, cadde, sokak isimleri ile kapı, daire ve kat numaraları bulunmayan ve kabulünde ısrar edilen telgraflar,
  • Askeri ve sivil okullarla, askeri birlik, cezaevleri ve hastane gibi yer adreslerine çekilen telgraflar,
  • Posta abone kutusu adresine çekilen telgraflar,
  • İl ve ilçe dağıtımı dışındaki ve köy adresli telgraflar,
  • Tatil günleri kapalı bulunan adreslere çekilen telgraflar,
  • Resmi daire adreslerinde mesaisinin bitiminden önceki altı saat içinde ve mesai başlangıcına altı saatten fazla zaman olması halinde çekilen acele telgraflar,
  • BGS ek hizmet işaretli normal telgraflarda yirmi dört saatten az, acele telgraflarda ise altı saatten az süre bulunması halinde.
Bu kapsamdaki telgraflar, gönderici tarafından “Gecikmeden PTT A.Ş Sorumlu Değildir” ibaresinin altına imza atılarak ihtirazi kayıtlı olarak kabul edilir.