Yurt İçi PTT Kargo
Her Yere Zamanında Ulaşıyoruz...
Kargo alanında mevcut piyasa koşullarında hizmet verilebilmesi, daha etkin, çağdaş ve kaliteli hizmet sunarak müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılarak 02.06.2008 tarihinden itibaren PTT KARGO hizmetine başlanılmıştır. PTT Kargo, kargolarınızı yurt genelinde 4.000’ e yakın PTT işyerinden kabul ederek köylere kadar götürülmektedir.


Kargo siparişlerinizi 444 1 788 nolu Çağrı Merkezimiz aracılığıyla verebilir veya https://pttws.ptt.gov.tr/main.html internet adresimizi kullanabilirsiniz. (Sipariş üzerine illerde adresten yapılacak kargo kabullerinde ağırlık üst limiti 50 kg. hacim üst limiti 200 desi, ilçelerde ağırlık üst limiti 30 kg. hacim üst limiti 150 desidir. Bu limitlerin üzerindeki kargoların bulunulan yerdeki posta hareket noktasına getirilmesi ve varış yerinde de posta hareket noktasından alınması gerekmektedir.)

Kargonuzu tarifesinde öngörülen ek ücretleri ödenmek şartıyla alma haberli, ödeme şartlı ve sigortalı (değer konulmuş) olarak da gönderebilirsiniz. Ayrıca gönderi ücretini PTT merkezlerimizden kredi kartınızla ödeyebileceğiniz gibi (varsa) posta çeki hesabınızdan tahsil edilmesini de isteyebilirsiniz.

Adresten Alım Ücretleri (Her bir gönderi İçin)

0-2.000 gram arası 3,00TL
2.001-10.000 gram arası 4,00TL
10.001-20.000 gram arası 5,00TL
20.001-30.000 gram arası 8,00TL
30.001-50.000 gram arası 15,00TL


Lütfen Dikkat!

Bir defada vereceğiniz 10 veya daha fazla sayıda gönderiye ilişkin siparişlerinizden ve kurumsal müşterilerimizden adresten alım ücreti alınmamaktadır.
Dilerseniz kargonuzun teslim edildiğine dair bilgiyi ücretsiz olarak SMS veya e-posta ile tarafınıza gönderebilir yâda ücreti karşılığında telefonla bilgi verebiliriz.

Kargoların Kabul Koşulları

Mevzuatımız gereğince kargo içeriğinin kabul memuru tarafından kontrol edilmesi gerektiğinden PTT işyerlerine açık olarak getirilmesi gerekmektedir. (Postaya çok sayıda kargo veren resmi kurum, tüzel kişi veya ticaret unvanıyla çalışan gerçek kişiler Posta Kanunu’nda belirtilen posta yasaklarına uymayı taahhüt ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde uygun ambalaj içerisinde postaya verecekleri kargolar içeriği kontrol edilmeden kabul edilebilir.)

Kolay kırılabilecek, bozulabilecek, koku yayabilecek ya da akarak diğer posta maddelerine zarar verebilecek içeriğe sahip kargoların kapsamını çok iyi muhafaza edecek şekilde göndericiler tarafından ambalajlanması mevzuat gereğidir.

Ayrıca kapsam itibariyle değer ihtiva eden (altın, gümüş vb.) kargo gönderilerinin değer konulmuş (sigortalı) olarak postaya verilmesi gönderici yararınadır. Ancak değer konulmuş kargoların kabul işlemleri sadece PTT Merkez Müdürlükleri ile Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilen Şubelerde/Şube Şefliklerinde yapılmaktadır.

Mevzuatımız hükümleri gereğince "Kontrollü Teslim" ek hizmetli gönderiler hariç PTT Kargo gönderisinin alıcısına teslim edilmeden önce açılıp kontrol edilmesi mümkün değildir. Ancak alıcı, teslim sırasında postada hasara uğradığı veya yeniden ambalajlandığına ilişkin şüpheli bir durum bulunduğunu ileri sürerek kargo kapsamının tespitini isterse bu istek, alıcı haricinde bir tanık huzurunda (varsa ödeme şartı bedeli, ardiye ücreti vb. ücretleri ödedikten ve imza karşılığı teslim aldıktan sonra) oluşturulacak komisyon huzurunda yerine getirilebilmektedir.

Ulaşım Süreleri

Kargolarınızın ilden ile ulaşım sürelerini http://interaktifkargo.ptt.gov.tr:8080/ internet adresinden öğrenebilirsiniz.

Kargolarda Ağırlık ve Boyut

“Gönderilerin ağırlık, boyut ve hacimleri, uygulanan ek hizmete, kabul ve teslim yerine, taşıma araç cinslerine göre tespit edilir ve ücret tarifesinde gösterilir.

Gönderilerin bir yüzü 14x9 cm’den, tomar halinde ise uzun kenarı 10 cm’den az olamaz.

Adli makamların gönderileri ile suç aletlerini kapsayan gönderilerin kabulünde ağırlık, boyut, hacim şartı aranmaz.

Ücretlendirme

Kargoların ücretlendirilmesinde ağırlık (kg.) ya da hacimsel oran [Desi = (En X Boy X Yükseklik) / 3.000] hesabı dikkate alınır. Kargoların ağırlık ya da hacimsel oranına karşılık gelen ücretlerden hangisi fazla ise o dikkate alınarak hesaplama yapılır. Ayrıca As-Pos (Kıbrıs) varışlı kargolar yurtiçi ücretlerle kabul edilir.

Gönderilerin ücretlendirilmesi, gönderilerin türüne, ağırlığına veya hacmine, değer konulmuş veya sigortalı olup olmadığına ve istenilen ek hizmetleri dikkate alınarak, ücret tarifesine göre yapılır.

Gidiş dönüşlü gönderilerde, gönderinin türüne ve tarifesine göre gidiş dönüş ücreti alınır.

Ücretler, genel olarak peşin alınmakla birlikte, sözleşmeye dayalı gönderiler ile ücreti alıcıdan tahsil edilecek ek hizmetli gönderilerin ücretleri, sözleşme şartlarına veya gönderici taahhüdüne istinaden peşin olarak alınmayabilir. Gönderilerden alınacak ücretler, sözleşme hükümleri ile belirlenebilir”