Basında Biz | Röportajlar


EKONOMİ YÖNTEM - OCAK 2012 - DİLAN DÜZGÜN / 01.01.2012

 PTT'nin yeni hamlelerini izleyin

İnsansız çalışabilen, Nakit tahsilat yapan, Para üstü verebilen, akıllı makinelerdir. 7 gün 24 saat kesintisiz PTTbank hizmetine müflterilerimiz pttmatiklerden ulaşabilmektedir. 2009 yılında toplam 205 adet “PTTmatik” hizmete verildi 2010 yılında illave 830 adet daha pttmatik cihazı alım ihalesi yapıldı. Bugün itibariyle bu 830 cihazdan 793 tanesinin kurulumu yapılmış olup, kullanımdaki toplam PTTmatik sayısı 998 olmuştur.

KURULDUĞU 1840 yılından bugüne kadar ülkede yaşayan insanların dertlerini, sevinçlerini, heyecanlarını, kederlerini şehirden şehire, ülkeden ülkeye kıtadan kıtaya taşıyan ülkenin en büyük köklü kuruluşu PTT’nin Genel Müdürü Osman Tural ile görüştük. Tural, yenilenen vizyon ve hızlanan hizmetiyle dikkat çeken PTT’nin nereden nereye geldiğini ve neler yapacağını arkadaşımız Dilan Düzgün’e anlattı.

— Sizi tanıyabilir miyiz?

— 1964 yılı, Samsun Alaçam ilçesi doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Alaçam ilçesinde tamamladıktan sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne girdim. 1986 yılında aynı yerden mezun olduktan sonra 1987 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak aynı yıl Tokat Kaymakam adaylığı görevine başladım. 3 yıllık adaylık döneminde 1 yıl süreyle İngiltere'de lisan ve mesleki konularda eğitim gördüm. 1990 yılında katıldığım kaymakamlık kursunun ardından aynı yıl Durağan (Sinop) kaymakamı olarak atandım. Daha sonra sırasıyla; 1991-1992 yıllarında Elazığ-Alacakaya, 1992-1993 yıllarında Bingöl-Yedisu, 1993-1997 yıllarında Adana-Karaisalı kaymakamlıkları görevini yaptım. 1997-2000 yılında Sivas vali yardımcılığına atandım. Aynı yerde görev yapmakta iken 2000 y›l›nda 1 yıl süreyle sosyal politika alanında master yapmak üzere İngiltere'ye giderek acil durum yönetimi ve planlaması konusunda master tezini hazırladım. İngiltere' de iken 2000 yılında sivil savunma genel müdürlüğü daire başkanlığına atandım. 2003 yılında atandığım İçişleri Bakanlığı mahalli idareler genel müdürlüğü daire başkanlığı görevini sürdürmekte iken aynı yıl ağustos ayında geçici görevle ulaştırma bakanlığı bakan danışmanı olarak görevlendirildim. 2003 yılında PTT genel müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine atandım. Halen bu görevi sürdürmekte iken, 7 haziran 2005 tarihi itibari ile PTT genel müdürü ve yönetim kurulu başkanlığına atandım ve halen bu görevlerimi sürdürmekteyim.

— PTT, 171 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri… Kısaca tarihçesi hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?

— İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak, Osmanlı Devleti’nin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla “Nezaret” olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk postahane ise, İstanbul’da yeni camii avlusunda “Postane-i Amire” adı ile açılmıştır. İlk memurlar Süleyman Ağa, Tahsildar Sofyalı Ağyazar, Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır. 1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra ülkemizde de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir telgraf müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür. 1876 yılında Milletlerarası Posta Nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işlemlerinin kabulüne başlanılmıştır. 23 mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralinin İstanbul’da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da “Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü” adını almıştır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığı’na bağlı görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığı’na, 1939’da ise Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanarak hizmetine devam etmektedir.

1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KIT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KIK) statüsüne geçmiştir. 18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24.04.1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır. 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile “T.C. Posta İşletmesi Müdürlüğü” olan kuruluşun adı “T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü” (PTT) olarak değiştirilmiştir.

— Sayın genel müdürüm; bize genel olarak kuruluşunuzun yapılanmasından ve faaliyet alanlarından bahseder misiniz?

— PTT Genel Müdürlüğü; 1840 yılında kurulmuş, 171 yıllık köklü bir geçmişi olan, tüzel kişiliğe sahip, özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir kamu iktisadi kuruluşudur.

PTT’NİN YAPILANMASI

Ülkemiz çapında kuruluşumuza ait 86 başmüdürlük, 1073 merkez, 2270 şube ve 910 acente olmak üzere toplam 4253 işyeri bulunmakta olup, Türkiye’nin en geniş online hizmet ağına sahip durumdayız.

FAALİYET ALANLARIMIZ

3 ana başlık altında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

• Birincisi posta alanındaki hizmetlerimiz (mektup postas› gönderileri, tebligat, kişisel pul, telgraf, faks, filateli hizmetleri),

• İkincisi bankacılık alanındaki hizmetlerimiz (havale, posta çeki, efektif işlemleri, tahsilât işlemleri, emekli maaş ödemeleri, sigortacılık işlemleri, eurogıro, western union),

• Üçüncüsü lojistik alanındaki hizmetlerimiz (PTT kargo, kurye, vip kargo)

— Sayın genel müdürüm, PTT, sunmuş olduğu hizmetlerde teknolojiden yeterli düzeyde faydalanabiliyor mu? Teknolojinin getirdiği yeniliklerle hizmetlerinizi buluşturabildiniz mi?

— Faaliyette olduğumuz 3 alanda teknolojiyi azami ölçüde kullanmaktayız.

1) Kayıtlı posta maddeleri otomasyonu (Nisan 2004 tarihinde). Amaç; kayıtlı gönderilerin takibinin sağlanması, gönderi takibi. Kuruluşumuz web sitesinden (www.ptt.gov.tr) . 444 1 788 no’lu PTT çağrı merkezinden gerçekleştirilebilmektedir. 4.253 adet işyerimiz kayıtlı posta maddeleri otomasyonuna açıktır. (acenteler dahil).

2) Kişisel pul (25 Ekim 2005). Amaç; Türk pulculuğuna yeni bir boyut getirmek, idaremize gelir, Filateliyi sevdirmek ve yaygınlaştırmak

Ekim 2011 tarihi itibariyle, müşterilerimiz kişisel pul ile ilgili bilgiyi www.ptt.gov.tr. (ptt web adresi) filateli.gov.tr 509 5765 ve 509 57 66 no’lu telefonlardan alabilirler.

3) e- telgraf (05 Haziran 2006): İnternet ortamında telgraf kabul ve işletimidir. 30 ocak 2010 tarihinden itibaren tüm telgraflar e-telgraf. Bugün itibariyle tüm iflyerimizde e-telgraf hizmeti verilmektedir.

1) İnteraktif Posta Çeki Hizmeti (İPÇ) (1 haziran 2006)

• Posta çeki işlemleri internet ortamına aktarılmış ve posta çeki hesabına internet bankacılığı özelliği kazandırılmıştır. Bu çalışma ile posta çeki hesap sahipleri havale ve hesap detaylarını görüntüleyebilmekte, havale işlemini internet üzerinden gerçekleştirebilmekte, kendi hesabından banka bir posta çeki hesabına para aktarabilmekte, başka bir hesaba periyodik ödeme talimatı verebilmekte, anlaşmalı kuruluşlara otomatik ödeme talimatı verebilmekte ve otomatik ödeme hatırlatma talimatı verebilmektedir. İPÇ kullanıcı sayısı 2011 ekim sonu itibariyle 94 bin 726’dir.

2) PTT Kart (1 Haziran 2007)

• Gerçek kişi posta çeki hesap sahipleri adına çıkartılmaktadır. İşlerde tüzel kişiler adına da çıkartılabilecektir. 2011 ekim sonu müşterilere dağıtılan PTT Kart sayısı 1.904.345 adettir. (1.796.345 adet posta çeki hesap sahibi kartı ve 108.000 emekli kart sahibi)

Avantajları: Merkezi yapıda çalışması nedeniyle, bütün PTT işyerlerinden provizyon (karşılık) almaksızın iş işlem yapılmaya imkan sağlaması. İmza kontrolüne gerek duyulmaması. Çipli ve Şifreli olması sayesinde sahteciliğin engellenmesi tüm işlemler PTT Kart ile PTT matiklerden de yapılabilmektedir.

MASTERCARD SERTİFİKASYONLU PTT KART

Visa ve mastercard firmalarından alınan teklifler değerlendirilmiş ve Denizbank A.Ş. ile 30.11.2010 tarihinde yapılan işbirliği protokolü uyarınca; banka kartı (debit), kredi kartı ve ön yüklemeli kartların “mastercard” logosu ve lisansı ile uygulamaya alınmasına karar verilmiştir.

Yapılan protokol ile müşterilerimiz, PTT kartlar Bonus markası ile de kullanılabilmekte, yurtiçi ve yurtdışı alışverifllerde kullanabilmekte, tüm ATM’lerden işlem yapılabilmektedirler.

1.904.345 adet kart basıldı (1.796.345 adet posta çeki hesap sahibi kartı ve 108.000 emekli kart sahibi)

3) PTTmatik

İnsansız çalışabilen, Nakit tahsilat yapan, Para üstü verebilen, akıllı makinelerdir. 7 gün 24 saat kesintisiz PTTbank hizmetine müşterilerimiz pttmatiklerden ulaşabilmektedir. 2009 yılında toplam 205 adet “PTTmatik” hizmete verildi 2010 yılında illave 830 adet daha pttmatik cihazı alım ihalesi yapıldı. Bugün itibariyle bu 830 cihazdan 793 tanesinin kurulumu yapılmış olup, kullanımdaki toplam PTTmatik sayısı 998 olmuştur.

PTTMATİKLERİN ÖZELLİĞİ

Para alma ve verme özellikli olup bulunduğu ortama göre duvar tipi, lobi tipi ve bahçe tipi şeklindedir.

PTTmatikte hedefimiz, Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet. ATM cihazlarının bankalar ile ortak kullanımı, böylece ilave gelir.

c) Teknolojinin lojistik hizmetlerinde kullanımı

Kargo hizmetlerinin etkinleştirilmesi çalışmaları

Ayrıca PTTkargo’nun cep telefonları ile takibi sağlandı. Projenin amacı, PTTkargo hizmetinin müşteriye daha yararlı hale getirilerek diğer kargo firmalarına göre tercih edilebilirliğini artırmak. Bu kapsamda genel müdürlüğümüz ile Ester Elektronik Sistem Taahhüt San. ve Tic. Ltd. şti. arasında bir protokol imzalandı. Protokol ile; mobil bilgi servisi kapsamında 1840 nolu kısa mesaj servisine vatandaşlarca SMS gönderildiğinde, “Kargom nerede, ücret sorgulama, teslim süresi sorgulama, hizmet verilen bölgelerin sorgulaması”na ilişkin kayıtlı posta takibi servisleri hizmete sunulmuştur.

• Mobilöğren PTT mobil bilgi servisi: Müşterilerimizin sms ile işlem başlatması ve yararlanmak istedikleri servisler için bazı komutları kullanması yeterli olacak.

• Gönderimizin yerine ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için, “kargom nerede, boşluk, gönderi, numarasını yazıp 1840’a kısa mesaj”, gönderimizin ücretini öğrenmek için; “ücret, boşluk hizmet kısa adı boşluk ağirlık” yazıp 1840’a kısa mesaj, gönderimizin ne kadar sürede ulaşacağını öğrenmek için; “sure, boşluk hizmet kısa adı boşluk çıkış il adı ya da il kodu boşluk, varış il adı ya da il kodu” yazıp 1840’a kısa mesaj. Gönderimizi yurt içerisinde ulaştırmak istediğimiz yere PTT’nin hizmet verip vermediğini öğrenmek için; “hizmet boşluk çıkış il adı ya da il kodu boşluk varış il adı ya da il kodu. Gönderinizi yurt dışında ulaştırmak istediğimiz yere ptt’nin hizmet verip vermediğini öğrenmek için; “hizmet, boşluk ülke adı ya da ülke kodu yazıp 1840’a mesaj”, “mobilöğren ptt mobil bilgi servisi” hakkında detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr ve www.mobilöğren.net adreslerinden ulaşılabilecek.

PTT KARGO VE KURYE YENİDEN SINIFLANDIRMA

• Hergeçen gün değişen piyasa ortamı bizi ptt kargo hizmetinde yeni bir sınıflandırma yapmayı zorunlu kılmıştır. (5584 sayılı posta kanununun, posta telgraf teşkilatına vermiş olduğu yetki kapsamında). Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile hazırlanan “kargo ve kurye gönderileri yönetmeliği” 11.06.2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikteki sınıflandırmaya göre ağırlık olarak en fazla 2 kg hacimsel olarak en fazla 2 desiye kadar olan ve kapsamında evrak, doküman veya eşya bulunan gönderiler kurye olarak, kapsamında pasaport, kimlik kartı, banka kartı gibi özellikli maddeleri ihtiva eden gönderiler nitelikli kurye olarak, il ve ilçe merkezlerinde kabulünün yapıldığı gün alıcılarına ulaştırılacak gönderiler, Şehiriçi ekspres kurye olarak, 2 kg ve 2 desinin üzerinde ve kapsamında eşya bulunan gönderiler kargo olarak, ağırlıklı olarak uçakla ve en seri yoldan alıcılarına ulaştırılması istenen ve kapsamında eşya bulunan 2 kg üzerindeki gönderiler VIP kargo olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bu gönderiler, şehiriçi ve şehirlerarası olmak üzere ayrı ayrı tarifelerle ücretlendirilmekte, imza karşığı alıcılarına teslim edilmekte, kayıp veya hasar halinde hak sahiplerine tazminat ödenmektedir.

2) pttkargomatik

Projenin amacı; işyerlerimizden gönderi kabülü esnasında alıcının cep telefonu ve/veya e-mail bilgilerinin alınması şartıyla herhangi bir nedenle teslim edilemeyen gönderilerin 7 gün 24 saat hizmet veren gönderi alıcı adreslerine en yakın PTT kargomatiklere bırakılması Müşterilerimizin de bu makinelerden gönderilerini mesai saatleri dışındada da kolayca alabilmelerini sağlamaktır. Müşterilerimiz, sms veya e-mail ile kendilerine gönderilecek olan barkod numarası ve şifre ile belirtilen ptt kargomatikten gönderilerini haftanın 7 gününde istedikleri saatte alabilmelerini sağlamaktır.

 

 

— PTTbank projeniz ile birçok bankacılık hizmeti sunuyorsunuz. bu projenin detaylarını sizden öğrenebilir miyiz?

— Kuruluşumuz 2004 yılında başlatılan PTTbank projesi kapsamında, ülke genelinde bulunan yaygın işyeri ve otomasyon ağı sayesinde birçok bankacılık hizmetini halkımıza sunmaya başlamış ve bu alanda hatırı sayılır bir konuma gelmiştir. PTTbank projesi 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

1) İşyerlerinin otomasyon alt yapısına kavuşturulması.

2) İş ve işlem çeşitliliğinin arttırılması.

3) İşyerlerimizin pttbank konseptine uygun şekilde yeniden dizayn edilmesi.

• İşyerlerinin otomasyon alt yapısına kavuşturulması.

1995 yılında 27 işyerinde gişe otomasyonu hizmeti başlatılmış olup, bugün itibariyle toplam 4253 işyerimizde on-line olarak işlem yapılabilmektedir. (910 acente dahil)

2007 yılı haziran ayında yapmış olduğumuz yönetmelik değişikliği ile acentelerimizin de on-line olarak hizmet sunabilmelerine imkan sağlanmıştır. Bugün itibariyle 910 acentemizden de on-line işlem yapılabilmektedir.

• İş ve işlem çeflitliliğinin arttırılması.

Otomasyon alt yapısını kurmanın tek başına yeterli olmayacağı, bu sistemin etkin bir biçimde kullanılabilmesinin ancak müşteri beklentileri doğrultusunda yapılan iş ve işlem yelpazesinin genişletilmesiyle mümkün olacağı gerçeğinden hareketle, otomasyon sistemimizin yapılan işbirliği protokolleri ile değişik kamu ve özel sektör kuruluşlarının kullanımına açılması çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 2002 yılında 7, 2003 yılında 16 olmak üzere 2004 yılı sonuna kadar 44 kurumla işbirliği yapılmış iken, 2011 ekim ayı itibariyle 171 kurum ve kuruluş ile 201 ayrı iş ve işlem için protokol imzalanmış olup, kuruluşumuz tahsilât merkezi olmuştur. Bugün birçok kurum ve kuruluş yaygın işyeri ağımız ve ulaştığımız geniş müşteri kitlemiz sayesinde bizimle işbirliğine gitmektedir.

• İşyerlerimizin PTTbank konseptine uygun şekilde yeniden dizayn edilmesi.

2004 yılından itibaren işyerlerimizin bankacılık konseptine uygun olarak yeniden düzenlenmesi çalışmalarına başlanmış, bugüne kadar 195.776.875 tl. harcama yapılarak 2310 işyeri PTTbank konseptine dönüştürülmüştür. Kârlılığımızı artırmanın yanında müşteri memnuniyetini ön planda tutan bu çalışmalarımız ile PTT bankacılık hizmetleri alanında etkin bir kurum haline gelmiştir.

— PTT kargo’daki hedefiniz ve halkımızın kargo taşımacılığı hizmetinize olan talebi hakkında bilgi verir misiniz?

—Kargo taşımacılığında yeni bir anlayış ve organizasyon yapısı. Bu hizmeti başlatma amacımız, kargo işinde başarı, piyasa koşullarına uyum, müşteri memnuniyeti, hizmette kalite ve etkinliğin artırılarak müşterilerimize verimli ve ucuz hizmet sunulmasıdır. Hedeflerimiz ise; kargo piyasasında %20 oranında pazar payına sahip olmak, özel kargo şirketleriyle rekabet ederek kuruluşumuza ilave gelir sağlamak, istihdam alanı yaratmak şeklinde özetlenebilir.

 

 

— Önümüzdeki dönemde PTT’yi hangi çalışmaların içerisinde göreceğiz. kısaca bahseder misiniz?

— Şöyle sıralayabilirim:

1- ) e-tebligat ve KEP projesi. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) KEP sistemi alt yapısı kuruldu, BTK yönetmelik çalışmasını tamamladı. Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Her üye bir başka üyeye e-posta gönderebilecek, e-posta alabilecektir. 6 kurumda test çalışması yapılmaktadır. (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlğı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı)

• e-tebligat: 7201 sayılı tebligat kanunu’nda değişiklik yapan 6099 sayılı tebligat kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna “elektronik posta yoluyla tebligat” başlığı altında bir madde eklenmiştir. e-tebligat sistemi kuruluşumuzca işletime hazır hale getirilmiştir.

2) Hızlı Geçiş Sisstemi: Avantajları, engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsili, pasif RFID teknolojisi, trafik akışında süreklilik, maliyet ve uygulama anlamında KGS ve OGS’ye göre çok avantajlı pilot uygulama 1 haziranda 2011 de İzmir-Çeşme-Aydın otoyolunda yapıldı, 2012’de tüm türkiye’de uygulama başlayacaktır. HGS ürünleri; taşınabilir kart tipi ve etiket tipi olarak uygulamaya konulacaktır.

3) İştirak kurulması: Kuruluşumuz posta, parasal posta, kargo, kurye ve lojistik hizmetlerinin sürdürülmesi sırasında ihtiyaç duyulan, malzeme, donanım, teçhizat vb.nin zamanında, maliyeti düşük ve istenilen düzeyde sağlanabilmesi. İştirak kurulmasına yönelik ön davet ilanı resmi gazetede yayınlanmıştır. Firmalardan teklifler alınmış olup, gelen teklifler değerlendirme aşamasındadır.

— PTT sadece bankacılık ve kargo taşıma işlemi yapmıyor. Aynı zamanda filateli hizmetleride veriyor. bu konudaki çalışmalarınızdan da bahseder misiniz?

— Filatelinin tanımı: posta pullarının ve bununla ilgili zarf, damga, posta kartı ve benzeri filatelik malzemelerin özenle toplanması, sıralanması ve biriktirilmesidir. Filateli, bir ülkenin kültürünün yaygınlaşmasında ve tanıtımının yapılmasında olumlu etkilere sahiptir.

Türkiye gerek filatelistleri gerekse Türk pul ve posta tarihinin zenginliği ile dünya filatelisi’nde önemli bir yere sahiptir. 1863 yılında ilk pulumuzun basılmasından bugüne zengin bir filateli tarihine sahibiz. PTT Osmanlı Devleti zamanında ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde koleksiyonculara her türlü desteği vermiştir.