Bilgi Bankası | Yönetim Kurulu Kararları
Karar No: 103
Sağlık yardımından dolayı H.Ş.'nin zimmetine alınan meblağın Kuruluşumuzca gider kaydedilmesi.
Karar No: 104
İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğüne bağlı muhtelif merkezlere ait vergi borcunun Kuruluşumuz gider hesaplarına kaydedilmesi.
Karar No: 105
Kayseri-Talas PTT Merkezi Müdürlüğü emrine Şef olarak ataması yapılan H.A.’nın atamasının iptali ile Kayseri PTT Başmüdürlüğü Posta İşleme Merkezi Müdürlüğü emrine Memur olarak atamasının yapılması.
Karar No: 106
Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığının 2010 Yılı 4. Üç Aylık dönemde yapılan çalışmalar ile ilgili raporun Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilerine sunulması
Karar No: 107
Samsun PTT Başmüdürlüğü, Samsun PTT Merkez Müdürlüğü Memuru B.D.’nin disiplin cezasının sicilinden silinmesi.
Karar No: 108
2010 yılı Bütçe Program ve Gerçekleşmelerinin onaylanması.
Karar No: 109
Mektup Postası Gönderileri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.
Karar No: 110
12/12/2011 tarihinde yapılan Şef Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmaları üzerine Yönetim Kurulunun 26/01/2011 tarih ve 41 sayılı kararı ile Şef olarak ataması yapılanlardan atandıkları birimde Şef olarak görev almaktan sarfınazar etmeleri nedeniyle atamalarının iptal edilmesi.
Karar No: 111
Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında Mühendis (İnşaat) olarak görev yapan N.İ.’nin nakline muvafakat edilmesi.
Karar No: 112
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca KPSS 2010/2 yerleştirme sonucuna göre Kuruluşumuz emrine yerleştirmelerinin yapılması üzerine atamaları yapılanların Kuruluşumuzda görev almaktan sarfınazar etmeleri nedeniyle atamalarının iptal edilmesi.
Toplam : 24 (1 - 10)
123